Printre Primii Studenti (1921-1935) 

Studentii Inaintea Razboiului (1936-1945) 

Succesiunea lui Morihei Ueshiba 

Studentii Dupa Terminarea Razboiului (1946-1955) 

Ultimii Studenti (1956-1969) 

Noriaki Inoue
(1921) 
Bansen Tanaka
(1936) 
Kisshomaru Ueshiba fiul lui O-Sensei (1921-1999) Morihiro Saito
(1946) 
Akira Tohei
(c. 1956) 
Isamu Takeshita
(1925) 
Koichi Tohei
(1939) 
Moriteru Ueshiba nepotul lui O-sensei (1951) Hiroshi Tada
(1947) 
Y. Yamada
(1957) 
Kenji Tomiki
(1925) 
Tentyu
(c. 1939)  
  S. Arikawa
(1947) 
Katsuaki Asai
(c. 1958) 
Hisao Kamata
(c. 1929) 
Minoru Hirai
(c. 1940) 
  Shoji Nishio
(1951) 
Kazuo Chiba
(1958) 
Ikkusai Iwata
(1930) 
Kisaburo Osawa
(c. 1940) 
  S. Yamaguchi
(c. 1951) 
Seiichi Sugano
(1959) 
K. Funahashi
(1930) 
K. Sunadomari
(1942) 
  M. Hikitsuchi
(c. 1951) 
Mitsunari Kanai
(1959) 
M. Mochizuchi
(1930) 
Tadashi Abe
(c. 1942) 
  Masamichi Noro
(c. 1951) 
M. Saotome
(c. 1959) 
M. Hashimoto
(c. 1931) 
    Seiseki Abe
(c. 1952) 
S. Maruyama
(c. 1959) 
A. Murashige
(c. 1931) 
    N. Tamura
(c. 1953) 
Terry Dobson
(c. 1960) 
Rinjiro Shirata
(1931) 
    Y. Kuroiwa
(c. 1954) 
N. Ichihashi
(c. 1960) 
T. Yukawa
(c. 1931) 
    Y.Kobayashi
(1955) 
S. Masuda
(c. 1960) 
S. Yonekawa
(c. 1931) 
    André Nocquet
(1955) 
M. Suganuma
(c. 1962) 
Gozo Shioda
(1932) 
      S. Imaizumi
(c. 1962) 
Z. Akazawa
(c. 1933) 
      K. Maruyama
(c. 1962) 
Takuma Hisa
(1935, Osaka) 
      Seishiro Endo
(c. 1962) 
        Kenji Shimizu
(c. 1963)